Aktuality

Zápisnica zo zasadnutia rady školy pri ZUŠ v Galante, zo dňa 29.1.2024

Zápisnica zo zasadnutia rady školy pri ZUŠ v Galante, zo dňa 29.1.2024 - Rada školy pri ZUŠ, sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta - Zápisnica zo zasadnutia rady práce na školy, dňa 29.1.2024 (.pdf)

Správa 2024

Správa 202

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Dňa 23.1.2024 – utorok, bude udelené RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

V daný deň nebudú mať žiaci vyučovanie.

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Dňa 22.12.2023 – piatok, bude udelené RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

V daný deň nebudú mať žiaci vyučovanie.

Smernica č. 1/2019 o postupe podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti v Základnej umeleckej škole

Správa 202

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Prijímacie skúšky 2023

Prijímacie skúšky 2023

Kameň Papier Nožnice 2023

Kameň Papier Nožnice 2023

Absolventská výstava 2023

Absolventská výstava 2023

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Zápisnica zo zasadnutia rady práce na školy, dňa 10.5.2023

Zápisnica zo zasadnutia rady práce na školy, dňa 10.5.2023 - Rada školy pri ZUŠ, sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta - Zápisnica zo zasadnutia rady práce na školy, dňa 10.5.2023 (.pdf)

PONUKA PRÁCE

Základná umelecká škola so sídlom Sídl. SNP 1000/30, 924 01 Galanta prijíma do trvalého pracovného pomeru zamestnanca na kariérovú pozíciu

mzdovej účtovníčky.

Odmeňovanie

Odmeňovanie zamestnanca je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nástup do práce: podľa dohody

Správa 2022

Správa 202

Oznam

ZUŠ oznamuje od septembra 2022 zvýšenie príspevkov do združenia rodičov pri škole a to z doterajších 5 € na 10 €. (platí to aj pre alokované triedy)

Absolventská výstava 2022

Absolventská výstava 2022

VÝSTAVA SALÓN 2022

VÝSTAVA SALÓN 2022

Základná umelecká škola Štvrť SNP 1000/30 , 92401 Galanta

Milí priatelia , dovoľte aby sme vás oboznámili so siedmym ročníkom GABI 2022 Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante. Celoslovenská prehliadka/súťaž/výtvarnej tvorby, výtvarných prác GABI.Nekonšpirujeme, ale prijímame svet v jeho podobe. Priestor, v ktorom naše deti sú súčasťou jeho nekonečnosti.

Vyhodnotenie GABI 2022

Súťaže sa zúčastnilo 24 základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Téma súťaže - FAREBNÝ SVET – videný očami našich detských umelcov. Výtvarné práce opäť očarili umeleckú komisiu v technikách maľba, grafika, kombinovaná technika, keramika,... Výtvarné práce boli vystavené vo výstavných priestoroch MsÚ v Galante. Výstava ako vždy zožala veľký úspech.

Čo dodať, ďakujeme za všetky výtvarné majstrovské práce. Mladým umelcom prajeme veľa úspechov a radosti v ich tvorbe.Umelecká komisia GABI 2022.
Zoznam ocenených autorov:

GABI 2022 , GALANTSKÉ BIENÁLE DETSKEJ VÝTVARNEJ TVORBY

Zoznam ocenených

1 . ZUŠ - Partizánske
Tamara Šulíková - 9 r .
2. ZUŠ L . Árvaya – Žilina
Patrícia Hnátová – 9 r.
3. ZUŠ - Piešťany
Dávid Tomáška - 9 r.
4. ZUŠ – VO Košice
Adela Marcinčinová - 11 r
5. ZUŠ – Považská Bystrica
Emma Kamasová - 5 r.
6. ZUŠ – Kežmarok
Fabian Scherfel - 6 r
Natália Oravcová – 9 r
7. ZUŠ - Trenčín
SÁRKA Gorbárová 6 r
8. ZUŠ F. Špániho - Žilina
Debora Šmehýlová - 6 r
9. ZUŠ - Šaľa
Ema Demková – 6 r


10. ZUŠ – L. Árvaya - Žilina
Michaela Rybárová
11. ZUŠ – Holíč
Marek Malík - 14 r
Júlia Filúšová - 9 r
12. ZUŠ - Nové Mesto nad Váhom
Filip Novák - 12 r
13. ZUŠ - Hubošovce
Ema Zborovjanová - 6 r
14. ZUŠ – Michalovce
Sofia Nagyová – 7 r
15. ZUŠ – Fiľakovo
Anna Nôta - 7 r
16. CZUŠ – Topoľčany
Eliška Sommerová – 9 r
17. ZUŠ - Štúrovo
Lilien Meidliková – 8r
18. ZUŠ – PiešŤany
Elizabet Bluem - 6r
19. ZUŠ - Skalica
Katarína Petrovičová – 14 r
20. ZUŠ - Dolný Kubín
Tereza Matáková - 6 r


21. ZUŠ Brezová pod Bradlom
Zuzana Svobodová - 9 r
22. ZUŠ – Púchov
Matúš Luhový - 7 r
23. ZUŠ - Lučenec
Rebeka Ďaloková - 7 r

Oznam

Dňa 16.06.2022 o 16,00 hod. sa v budove ZUŠ uskutoční výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Sídl. SNP 1000/30 v Galante.Predseda Rady školy
pri Základnej umeleckej škole,
Sídl. SNP 1000/30, Galanta

AKTUÁLNA PONUKA PRÁCE

Učiteľ / ka ZUŠ

Základná umelecká škola , Štvrť SNP 1000/30 , 92401 Galanta
Rozsah úväzku : 100% , 50 % / podľa dohody /
Počet študentov školy : 507
Požiadavka na uchádzača : učiteľ / ka / výtvarného odboru /
Vzdelanie : vysokoškolské vzdelanie výtvarný odbor , pedagogické minimum
Konkurz , nástup do práce : rok 2022 september
Kontaktné údaje : Základná umelecká škola , Štvrť SNP 1000/30 , 92401 Galanta
Číslo telefónu : 031/ 7805395 , 0903 752 488
e-mail : zusgasnp@gmail.com
Kvalifikačné predpoklady : Podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme niektorých zákonov zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZUŠ SNP GALANTA

Správa 2021

Správa 202

Voľby do RADY ŠKOLY

V mesiacoch september , október 2021 prebiehajú voľby do RADY ŠKOLY pri ZUŠ , Štvrť SNP 1000/30 v Galante .

V súlade s ustanovením § 24 ods. zákona č.596 / 2003 Z.z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých predpisov .

Z dôvodu súčasného stavu , rodičia nemajú vstup do školy . Rodičia si môžu túto voľbu na základe dobrovoľnosti splniť .

V čase : 13.30hod – 17.30hod , v pondelok – piatok . Už hore v uvedenom termíne. Volebná urna – krabica bude pri hlavnom vchode v zasklenej časti , k dispozícii .

Riaditeľka školy
Akad.mal. Blanka Kästová

Absolventská výstava 2021

Absolventská výstava 2021

VÝSTAVA SALÓN 2021

VÝSTAVA SALÓN 2021

Prijímacie skúšky 2021

Prijímacie skúšky 2021

GABI 2020

GABI 2020

VI. ROČNÍK

CELOSLOVENSKÉ BIENÁLE DETSKEJ VÝTVARNEJ TVORBY V  GALANTE

TÉMA : FAREBNÝ SVET

 

PROPOZÍCIE K VI. ROČNÍKU

CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

GABI 2020

NÁZOV SÚŤAŽE

GABI 2020  celoslovenské bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante 

USPORIADATEĽ 

Základná umelecká škola , Štvrť SNP 1000/30 , 92401 Galanta

ZODPOVEDNÁ OSOBA : Akad.mal. Blanka Kästová

e-mail :  zusgasnp@gmail.com   , číslo telefónu :  0317805395

MIESTO KONANIA :   výstavné priestory MsÚ v Galante

CIEĽ SÚŤAŽE

Predstaviť výtvarnú tvorbu žiakov základných umeleckých škôl  , ale aj jednotlivcov . Ponúknuť mladým talentom priestor na tvorbu a prezentáciu svojich  výtvarných prác .Prehliadka / súťaž / , je prínosom k hľadaniu a prezentácii detskej výtvarnej tvorby . Spoznávať ju . Venovať jej zaslúženú pozornosť , oceniť ju .

TÉMA  VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

FAREBNÝ SVET – téma všadeprítomná . Svet , ktorý je nakreslený , namaľovaný ale aj vymodelovaný detskými rukami . Svet okolo nás.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaž je určená pre žiakov základných umeleckých škôl, ale aj jednotlivcov .  Výtvarná súťaž nie je postupová.                                   

 

Súťaží sa v kategóriach.

1, kategória – do 7 rokov

2 .kategória -  do 10 rokov

3. kategória –  do 14 rokov

4. kategória –  študenti  do 18 rokov

A v kategóriach

A : kresba , maľba , grafika ,počítačová grafika , kombinované techniky

B : plastika

C : kolektívna práca

Najlepším výtvarným prácam v rámci súťaže udeľujú tieto ceny:

Hlavná cena v kategórii výtvarnej a vekovej

Cena primátora

Cena detskej poroty

Ocenenie

Vyhlásenie súťaže :  január 2020

Uzavretie súťaže   :  20.marec 2020

Zasadnutie odbornej poroty  :  25. marec 2020

Vyhodnotenie  GABI 2020 , vernisáž  výstavy  :  22.apríl 2020

Technické podmienky  :  výtvarné práce   musia mať prihlášku – popis na zadnej strane , písané počítačom ,opatrené nálepkou:

Meno , priezvisko . Vek autora . Názov diela . Adresa školy . e-mail adresa školy. Súkromná adresa.

Výtvarné práce sa nevracajú

Prihlásením sa do súťaže so súhlasom spracovania osobných údajov v zmysle ust.§14 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov .

Výtvarné práce treba posielať na adresu :

Základná umelecká škola  , Štvrť SNP 1000/30 , 92401 GalantaGABI  2020

VI.ROČNÍK BIENÁLE DETSKEJ VÝTVARNEJ TVORBY

V GALANTE

Ocenení  žiaci

Lea Gažová  9 rokov, kresba, ZUŠ Galanta  - HC

Emily Forro 9 rokov, kresba, ZUŠ SNP  Galanta   - OC

Jandi Kim  9 rokov, kresba, ZUŠ Galanta    - OC

Dominika Puchtrová  18 rokov, perokresba, ZUŠ Michalovce - HC

Mirko Čajka  6 rokov, maľba, ZUŠ Kováčska Košice  - HC

Dorota Beluščáková  6 rokov, maľba, ZUŠ Kováčska Košice  - OC

Elizabeth Bergerová  7 rokov, maľba, ZUŠ Hubošovce – OC

Viktória Angelová 7rokov, maľba, ZUŠ  Poštová , Púchov  - OC

Šarlota  Harmanová  8rokov, maľba, ZUŠ Poštová Púchov – HC

Szabina Bagiová  8 rokov, maľba, ZUŠ SNP Galanta  - OC

Lucia Michalidesová  8 rokov, maľba, ZUŠ SNP Galanta – OC

Richard Ripču  10 rokov, maľba,  ZUŠ Kováčska Košice  - OC

Miriam Navedlová 16 rokov, maľba ZUŠ SNP Galanta – HC

Norbert Nagy 17 rokov, maľba  ZUŠ SNP Galanta - HC

Samuel Makšim  14 rokov  Pc grafika, ZUŠ  Michalovce - HC

Alexandra  Petrovičová 7 rokov, komb. t. ZUŠ SNP Galanta – OC

Valéria Danulová 8 rokov, komb.technika, ZUŠ Šamorín – OC

Dominika Vargová 8 rokov, komb.technika, ZUŠ SNP Galanta  - OC

Daniel  Prelovský 9 rokov, komb.technika, ZUŠ SNP Galanta – HC

Lea Horváthová  9 rokov, komb.technika, ZUŠ Šamorín    - OC

Adam Matúš Csontos 10 rokov, keramika, ZUŠ SNP Galanta – HC

HC – hlavná cena v kategórii

OC – ocenenie v kategórii

Absolventská výstava 2020

Absolventská výstava 2020

Prijímacie skúšky 2020

Prijímacie skúšky 2020

AKTUÁLNA PONUKA PRÁCE

Učiteľ / ka ZUŠ

Základná umelecká škola , Štvrť SNP 1000/30 , 92401 Galanta
Rozsah úväzku : 100% , 50 % / podľa dohody /
Počet študentov školy : 507
Požiadavka na uchádzača : učiteľ / ka / výtvarného odbor /
Konkurz , nástup do práce : rok 2020 Kontaktné údaje :
Základná umelecká škola , Štvrť SNP 1000/30 , 92401 Galanta
Číslo telefónu : 031/ 7805395 , 0903 752 488
e-mail : zusgasnp@gmail.com
Kvalifikačné predpoklady :
Podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme niektorých zákonov zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Akad.mal. Blanka Kästová
riaditeľka školy

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

V dňoch: 11.03. 2020, 12.03.2020, 13.03.2020, 16.03.2020 RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľka ZUŠ, sídlisko SNP 1000/30 v Galante v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. podľa paragrafu 150 ods. 5 poskytuje žiakom na 4 (štyri) dni voľno. 11.03. 2020, 12.03.2020, 13.03.2020, 16.03.2020 z dôvodu:

Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a 48 ods . 4 písm . 1 (zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(Vo vyučovaní sa bude pokračovať 17.03.2020)

Riaditeľka školy
Akad.mal. Blanka kästová

Správa 2020

GABI 2018

GABI 2020

GABI 2018
GABI 2018 GABI 2018

Plán práce na školský rok 2019/2020

Plán práce na školský rok 2019/2020 - Základná umelecká škola, sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta - Plán práce na školský rok 2019/2020 (.pdf)

Správa za školský rok 2018 / 2019

Správa za školský rok 2018 / 2019 o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy, Sídlisko SNP 1000/30, Galanta - Správa za školský rok 2018 / 2019 (.pdf)

Prijímacie skúšky 2019

Prijímacie skúšky 2018

VÝSTAVA SALÓN 2019

VÝSTAVA SALÓN 2018

Absolventská výstava 2019

Absolventská výstava 2018

Udelenie riaditeľského voľna


Na základe § 150 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. Z.z. , o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ , SŠ , ZUŠ , PŠ OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. ,o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ , SŠ , ZUŠ , PŠ , OU a JŠ udeľuje riaditeľstvo Základnej umeleckej školy ,SNP 1000/30 92401 v Galante ,dňa 13.06.2019 /štvrtok/ RADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu vernisáže výstavy SALÓN 2019 v Renesančnom kaštieli ktorej je spoluautorom. Druhé riaditeľské voľno v školskom roku 2018/2019.

Udelenie riaditeľského voľna


Na základe § 150 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. Z.z. , o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ , SŠ , ZUŠ , PŠ OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z.,o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ , SŠ , ZUŠ , PŠ , OU a JŠ udeľuje : riaditeľka Základnej umeleckej školy , Sídl. SNP 1000/30, 92401 v Galante všetkým žiakom okrem absolventov ZUŠ dňa 07.06.2019 /piatok / RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu slávnostného ukončenia štúdia v ZUŠ. Vernisáž výstavy absolventov ZUŠ v škol.roku 2018/2019. Prvé riaditeľské voľno v školskom roku 2018/2019.

SALÓN 2019 - POZVÁNKA


V MESIACOCH JÚN , JÚL , AUGUST 2019 SA KONÁ VÝSTAVA SALÓN 2019 V RENESANČNOM KAŠTIELI V GALANTE


SALÓN 2019 , REPREZENTAČNÁ VÝSTAVA UMENIA , NA KTORÚ POZÝVAME UMELCOV PREZENTOVAŤ SVOJU TVORBU


SALÓN 2019 ORGANIZUJÚ : MESTO GALANTA , MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO , RENESANČNÝ KAŠTIEĽ , RIADITEĽSTVO ZUŠ GALANTA


XVII. ROČNÍK SALÓN 2019 SA KONÁ V TERMÍNE : 13.06.2019 – 31.06.2019 V PRIESTOROCH RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA UL. ESTERHÁZIOVCOV 92401 GALANTA TELEFÓN : 031 780 4731


DIELA DO RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA TREBA PRINIESŤ DO : 20. MÁJA 2019
FOTO VYSTAVENÝCH DIEL TREBA POSLAŤ NA E-MAIL ADRESU: blankakastova@gmail.com / jpg / DO 20. MÁJA 2019

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok Základnej umeleckej školy, Sídlisko SNP v Galante - Školský poriadokŠkolský poriadok (.pdf)

VÝSTAVA SALÓN 2018

VÝSTAVA SALÓN 2018

Absolventská výstava 2018

Absolventská výstava 2018

GABI 2018

GABI 2018

Prijímacie skúšky 2018

Prijímacie skúšky 2018

GABI 2018 - V.ročník Celoslovenské bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante


Výtvarnej súťaže GABI 2018 sa zúčastnilo 31 základných umeleckých škôl. Počet prijatých výtvarných prác aj so súťažiacimi zo ZUŠ Galanta bolo 440. Žiaci a študenti súťažili v deviatich kategóriach, podľa veku a výtvarných techník.

Významné ocenenie GABI je aj cena primátora a cena detskej poroty. Členovia umeleckej komisie: Akad.mal. Blanka Kästová, Rita Vargová, Mgr.art. Zuzana Hlavatá, Mgr.art. Zuzana Danišková a Ľubica Nemčeková, ocenili: 2 ocenenia cena primátora, 8 hlavných cien, 53 čestných uznaní.

Žiaci si vybrali jednu výtvarnú prácu, ktorej udelili cenu detskej poroty.ZOZNAM OCENENÝCH

Cena primátora
Ľubica Malinaričová, Barbara Szilvási

Ocenenia
Karin Hanzelová, Evelin Osuská

Cena detskej poroty
Samuel Michálek

Hlavné ceny
Sofia Bialončíková, Matiáš Bronček, Lenka Zemková, Zoe Babinčáková, Bianka Kubovicsová, Lucia Ilavská, Kamilla Kisová, Natálie Soldánová, Lea Hornáčeková

Čestné uznanie
Sasha Jezný, Timea Ferencová, Júlia Kolembusová, Lucia Sabová, Nela Kuricová, Lucia Škorňáková, František Tácsik, Timea Maniášová, Tomáš Martvoň, Jakub žabenský, Pavol Berta, Jakub Tatár, Patrik Franko, Nina Nemcová, Michaela Bambuchová, Sára Jánošková, Matilda Kopanicová, Monika Michalcová, Timea Táborská, Alexandra Vanožúrová, Adela Folgáčová, Tani Chenová, Bianka Coganová, Patrícia Holíková, Alexandra Budínská, Karolína Kandorová, Alan Patrik, Laura Tewrnóczka, Nela Kuricová, Tamara Péter, Sára Pastírová Natália Lizáková, Sára Drešková, Ivett Vagenfalová, Nina Grellová, Kristína Megová, Zuzana Molnárová, Réka Marcinkó, Laura Pudmerická, Miriam Navedlová, Nina Jambrichová, Klaudia Lošonská

GABI 2018

Vážení priatelia , dovoľte aby sme vás oboznámili s piatym ročníkom
GABI 2018 Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante
Medzinárodná prehliadka / súťaž/ výtvarných prác GABI.
Nekonšpirujeme , ale prijímame svet v jeho otvorenej podobe .
Prijímame priestor v ktorom naše deti sú súčasťou jeho nekonečnosti.
Pozývame vás spoznávať - FAREBNÝ SVET - tvorený očami našich detských umelcov.
Staňme sa súčasťou tohto diania .

Prihláška GABI 2018

GABI 2016
salon 2017

Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 01 Galanta

 

 

 

 

S p r á v a

 

Za školský rok 2016 / 2017

 

 

o výsledkoch a podmienkach                        výchovno-vzdelávacej činnosti                                            Základnej umeleckej školy,                                  Sídlisko SNP 1000/30,Galanta

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Akad.mal.Blanka Kästová, riaditeľka ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady :

1.   Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. Zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2.   Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006-R Z.z.

3.   Koncepcia rozvoja školy 2015/2016

4.   Štatút Základnej umeleckej školy

5.   Kalendár kultúrnych podujatí Základnej umeleckej školy                                v  šk.r. 2016/2017

6.   Profilácia školy

7.   Výsledky klasifikácie v školskom roku 2016/2017

8.   Informácia činnosti  Rady školy pri ZUŠ

9.   Vyhodnotenie prezentácie a úspešnej reprezentácie školy doma       i v zahraničí vo výtvarnom odbore .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Sídl.SNP 1000/30,Galanta

za školský rok 2016/2017

Základné identifikačné údaje o škole

 

Názov školy : Základná umelecká škola

Adresa : Sídlisko SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Telefón : 031 780 5395

Fax : 031 780 5395

e-mail. : zus-vo@stonline.sk

webová stránka : www.zusgalanta.sk

 

Zriaďovateľ : Mesto Galanta

Riaditeľ školy : Akad. mal. Blanka Kästová

Zástupca riad. školy : nie je                                                                     Vyučovací jazyk : Slovenský

Učebné plány : 1. stupeň :

                         2. stupeň :

Pedagogický zbor :

Riaditeľka školy : Akad.mal.Blanka Kästová

Pedagogickí zamestnanci :

 

Raisa Bošková                                                                                       Akad.mal. Lýdia Boríková – Jančovičová  / zastupujúca /                                                                                       Mgr.art. Zuzana Danišková                                                                         Mgr.art. Zuzana Hlavatá                                                                                   Mgr. Eva Jurásová

Mária Mészárošová                                                                                      Ľubica Nemčeková                                                                                Mgr.Elena Sabová                                                                                        Mgr.art. Veronika Šmigrovská

Rita Vargová                                                                                               

Akad.mal. Lýdia Jankovičová / zastupovala január – jún 2017 /

 

Poznámka : V októbri 2011 učiteľka Mgr.Helena Sabová nastúpila na materskú dovolenku, zastupujúca učiteľka  Mgr.art.Zuzana Hlavatá.

 

Nepedagogickí zamestnanci :

 

Anna Wagnerová

Anna Palecsková

Angela Kováčová

 

 

 

Rada školy :

Mgr.art.Zuzana Danišková  – predseda

Členovia :

 

1.   PhDr . Marta Vajdová

2.   Mgr . Zsolt Barczi             

3.   Mgr.art.Zuzana Hlavatá 

4.   Alexandra Mϋllerová

5.   Lucia  Hartlová

6.   Anna Wagnerová

V Základnej umeleckej škole na  Sídl. SNP 1000/30 v Galante máme skupinové vyučovanie vo výtvarnom  odbore .  

 

Počet skupín vo výtvarnom odbore v školskom roku 2016/2017  ku 30.6.2017 bolo 50 skupín,

 

Žiaci ZUŠ – celkový počet žiakov  v školskom roku  2016/2017

 

 

Žiaci študujúci  spolu

Z toho dievčatá

Z toho chlapci

 

 

 

 

Prípravné štúdium

50

26

24                                                                                          

Základné štúdium

426

288

138

Celkový počet žiakov

476

314

162

 

 

Žiaci II.stupňa základného štúdia

 

 

Žiaci študujúci  spolu

Z toho dievčatá

Vo výtvarnom

Z toho chlapci

1. roč.

5

5

5

0

2.roč.

5

4

5

1

3. roč.

6

1

6

5

4. roč.

6

6

6

0

žiakov

22

16

22

6

 

Žiaci I. stupňa základného štúdia 1.časť

 

 

Žiaci študujúci  spolu

Z toho dievčatá

Vo výtvarnom

Z toho chlapci

1. roč.

94

67

94

27

2.roč.

94

62

94

32

3. roč.

57

33

57

24

4. roč.

47

32

47

15

Celkový počet žiakov

292

194

292

98

 

Žiaci I. stupňa základného štúdia 2.časť

 

 

Žiaci študujúci  spolu

Z toho dievčatá

Vo výtvarnom

Z toho chlapci

1. roč.

30

19

30

11

2.roč.

27

18

27

9

3. roč.

36

26

36

10

4. roč.

19

15

19

4

Celkový počet žiakov

112

78

112

34

Umelecká rada: Mgr.art. Zuzana Hlavatá – predseda predmetovej komisie výtvarného odboru.

Každá učiteľka zodpovedá za svoju prácu rovnakým dielom.

Zápis do 1. ročníka

Počet žiakov zapísaných  do 1. ročníka 1.časti  základného štúdia a prípravného ročníka  : 144 z toho dievčat : 93

Počet žiakov v školskom roku 2016/2017  je 476

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov – 2. polrok : šk.rok 2016/2017

Všetci  žiaci v školskom roku 2015/2016  prospeli s vyznamenaním.

Zamestnanci školy :

 

Celkový počet zamestnancov k 30.06.2017

15

Z toho pedagogickí zamestnanci fyzickí

Prepočítane

9

7,82

Nepedagogickí zamestnanci fyzickí

prepočítane

3

1,80

 

PREHĽAD NAPLNENIA VZDELANOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Akad.mal.Blanka Kästová – VŠVU v Bratislave, Kunstakademie Dusseldorf, prvá atestačná skúška, Funkčné vzdelanie

Mgr.Dana Janebová - PF v Nitre, prvá atestačná skúška,

Mgr.art.Zuzana Danišková – VŠVU v Bratislave, priebežné vzdelávanie  

Mgr.art.Zuzana Hlavatá – VŠMU v Bratislave,, úspešné ukončené adaptačné vzdelávanie .

 

Mgr.art.Veronika Šmigrovská- VŠVU v Bratislave, Ukončené adaptačné vzdelávanie .                                                                             vzdelanie

Mgr. Helena Sabová - PF v Nitre - v súčasnej dobe na MD.

 

Raisa Bošková – Stredná umelecká škola dizajnu v Kijeve

Ľubica Nemčeková – ŠUP v Kremnici

Mária Mészárošová – ŠUP v Bratislave

Rita Vargová - ŠUP v Kremnici

Mgr. Eva Jurásová – PF v Nitre, prvá atestačná skúška

 

Kmeňová škola  : Základná umelecká škola , Sídlisko SNP 1000/30 9240192401 Galanta

 

Elokované   pracoviská ako súčasť  - Základnej umeleckej školy , Sídlisko  SNP 1000/30 , 92401 Galanta

1) Matúškovo   : Hlavná ul ,  2)  Hájská ul  Matúškovo  3)  Galanta –

Švermova ul. Zoltána Kodál,  4)  Galanta – Gejza Dusíka ,  4) Horné

Saliby  5) Veľká Mača  6) Tomášikovo  8) Šintava  9) ZŠ Mostová           

 

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

Prehľad výsledkov súťaží a výstav v školskom roku 2016/2017

Žitnoostrovské pastelky 2017 – Dunajská Streda

Zoznam autorov odoslaných prác :

Tr.uč. Ľubica Nemčeková :                                                                                       

Sára Drešková  5rokov , Nela Hanakovičová  6 rokov

Tr.uč. . Raisa Bošková :     Anna  Korosová 5 rokov                                                                                     

Tr.uč . Mgr.art. Zuzana Danišková  :                                                               Sabina Bagiová 5 rokov , Laura Adamčíková 7 rokov rokov ,                                                                                                               

 

Tr.uč. Mária Mészárošová :                                                                                            Liliana Masná  5 rokov , Lilla Burianová 4 roky , Lara Szilvásiová 4 roky , Olívia Lukovicsová 5 rokov , Antónia Losonszky  6 rokov  rokov ,             

Tr.uč. Mgr.art. Šmigrovská  :                                                                     Leonard Meszáros 5 rokov , Juraj Cetli 5 rokov  Patrik Pethé 5 rokov  , Veronika Morovicsová 6 rokov Liliana 5 rokov , Lenka Majerčinová 7 rokov                                                                                                          

Medzinárodná výstava výtvarných prác detí  LIDICE 17   ,                 Česká republika                                                                                                            Zoznam  vystavujúcich žiakov :                                                                   Tr.uč . Mgr.art . Zuzana Danišková :                                                                        Adam Varga 8 rokov , Zuzana Melayová 9 rokov                                     Tr.uč. Ľubica Nemčeková :                                                                              Eliška Takácsová , 10 rokov , Beáta Takácsová 10 rokov                                 Tr.uč : Mgr.art. Zuzana Hlavatá :   Kristian Matušek 11 rokov , Veronika Geletová 7 rokov , Michal Sárkány 12 rokov                                                 Tr.uč : Rita Vargová : Boglárka Boros 9 rokov , Emily Eliašová 6 rokov , Marieta Miklóšová 10 rokov  Martin Hlavatý 9 rokov

Medzinárodná výstava výtvarných prác detí LIDICE 17 ,                            Česká republika    , Téma  : cestovanie                                                         čestné uznanie dostali :  Michal Sárkány  12 rokov , Adam Varga              8 rokov

 

MUDROCHOVÁ PALETA  2016/2017                                                                 9. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy detskej výtvarnej tvorby zoznam žiakov

Tr.uč.Akad.mal. Blanka Kästová   :                                                                    Gabriela Kovácsová 14 rokov , Lucia Ilavská 14 rokov , Lucia Sobolová 14 rokov , Karin Čápková 14 rokov ,

                                          

 

 

SZUŠ ART PEGAS   , medzinárodná výtvarná súťaž  „ AUTONOMES INCONSCIENTE „/ slobodné podvedomie  /                                             Tr.uč. Mgr.art. Veronika Šmigrovská   :                                                      Nikolas Bordovács 12 rokov  , ,Nina Jambrichová 12 rokov , Adriána Vagaiová 13 rokov

 

Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnice 2017,                                                 VI .ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ Myjava

 

Tr.uč.  Akad.mal. Lýdia Jančovičová :,                                                                   Klára Virág Kovács 15 rokov  , Réka Bárczi 14 rokov

Tr.uč . Mgr.art. Veronika Šmigrovská :                                                            Alexandra Miklóšová , Viktória Sarkány , Jakub Sokol , Juraj Kyseľ , Dominik Grman  Laura Michaela Závodská 

Tr.uč. Mgr.art. Zuzana Danišková  : Bianka Bobálová , Vivien Burianová , Karin Hanzelová , Lucia Hindáková , Sofia Bieberová

 

 

Výročie 25.rokov Základnej umeleckej školy na sídlisku SNP 1000/30 v Galante .                                                                                   V marci  2017 sme si slávnostne pripomenuli  spolu s pozvanými hosťami  : primátorom  Mesta Galanta , zamestnancami kultúry , riaditeľmi ZŠ , žiakmi a ich rodičmi ,  výstavou výtvarných prác žiakov ZUŠ -   Farby jari , v priestoroch MsÚ v Galante  .                                                                                   Školský rok 201 6 / 2017 sa niesol v umeleckej a kultúrnej oblasti  v Meste Galanta , ktoré v roku 2017 oslavuje 780 výročie prvej písomnej zmienky o meste Galanta .

ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA  2017,  06..6.2017 -  31.8.2017, výstava výtvarných prác 35 absolventov 1. a 2.stupňa ZUŠ v priestoroch MsÚ Galanta

 

V roku 2017 naša ZUŠ , Sídl. SNP v  Galante usporiadala 16.ročník  výstavy SALÓN 2017 – jún,júl,august  2017, výstava  výtvarných prác               26 . umelcov, pedagógov z celého Slovenska v Renesančnom kaštieli v Galante.

 

 

Úlohou výchovno-vzdelávacieho programu Základnej umeleckej školy je aj príprava žiakov a študentov na ďalšie štúdium v odboroch umeleckých a umelecko-technických , pedagogických .

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy :

 

ZUŠ Sídlisko. SNP sa nachádza v priestoroch bývalých jasieľ. Triedy vytvárajú relatívne dostatočne možnosť pracovať a tvoriť. Vyučovanie je skupinové. Zo strany vedenia školy i pedagógov je neustála snaha tieto podmienky zdokonaľovať.

Zlepšenie podmienok vo výtvarnom odbore dosahujeme  obnovou a rekonštrukciou školy.

Školu navštevuje veľa žiakov pri tomto rôznorodom a náročnom vyučovaní je taktiež dôležité dodržiavanie absolútnej hygieny.

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu

Rozpočet schválený           rok 2016                  rok 2017

Mzdy a odvody                     114 600 €               131 170 €    

Prevádzka                              31 000 €                  30 000                     

Dotácia z Mesta                    145600 €                161 170 

Vlastné príjmy                          22 00 €                  22 100 

Príjmy spolu                           167 700 €               183 270   

                                         

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Iné príjmy za školský rok 2016 / 2017

 

 

Medzi iné príjmy sme dostali :

 

úroky                                                     1,64 €

dopropis                                        9 465,36 

školné                                         23 910,40 

príjmy spolu 2014                     33377 , 40       

 

Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia :

Zámerom rozvoja ZUŠ , Sídl. SNP je kvalitné zdokonaľovanie funkčnosti školy. Zveľaďovanie bohatstva po stránke duchovnej i materiálnej.

Škola musí byť aj zaujímavá, atraktívna, musí sa vedieť presadiť.

Dobrú školu bude navštevovať viacej žiakov.

ZUŠ na Sídl. SNP vo svojej 30. ročnej existencii preukazuje nádherné výsledky vo svojej umelecko-výchovnej činnosti. Značné množstvo ocenení za školský rok 2015/2016 je výsledkom kvalitnej práci pedagógov.

Je našim cieľom si tento potenciál uchovať, obohatiť a ďalej rozvíjať.

CIELE :

 Moderná škola, moderný pedagóg, múdry žiak.

Samozrejme kvalitná škola, kvalitný pedagóg – úspešný žiak.

Výtvarný odbor je súčasťou všeobecného vzdelávania, ako významný umelecko – výchovný predmet. Poskytuje vizuálne zážitky a skúsenosti, rozvíjanie výtvarných schopností a zručností. Učí žiakov hodnotiť ľudské artefakty, vizuálne médiá a riešenie priestoru.

Rozvíja produktívne výtvarné činnosti v rôznych témach a technikách. Využíva kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie, dekoratívne činnosti, počítačovú grafiku.                                                                                                       

Škola disponuje keramickou vypaľovacou pecou a hrnčiarskym kruhom. Žiaci majú takto možnosť rozvíjať svoju manuálnu zručnosť s formujúcim sa  estetickým cítením.

 

Podporovať verejné prezentovanie sa žiakov a zabezpečiť účasť talentovaných žiakoch na súťažiach.

 

 

 Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy 2016/2017

Koncepčný plán a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho programu ZUŠ sú založené na tvorivom prístupe zameranom na potrebách a požiadavkách školského rozvoja : žiakov, rodičov a kultúrno-vzdelávacích organizácií.

Všeobecné ciele a poslanie ZUŠ vychádzajú z koncepcie programu školy. Jeho obsahom je kvalitné plnohodnotné umelecké vzdelávanie našich žiakov. Základná umelecká škola svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi v plnej miere spĺňa atribúty umeleckej školy s významným kultúrno-výchovným poslaním.

Škola svojou činnosťou predstavuje významnú súčasť programu výchovy a vzdelávania vo svojom regióne.

 

Kultúrne aktivity nášho zariadenia sú úzko späté s prostredím v ktorom žijeme

1.   Deň otvorených dverí

2.   Deň umeleckých remesiel

3.   Tvorba vianočných a novoročných pozdravov

4.   Absolventská výstava,výstava prác žiakov absolventov

5.   Výstavy žiackych prác v elokovaných triedach

6.   Výtvarný Salón,výstava výtvarných prác umelcov-pedagógov v Renesančnom kaštieli                               

 

 

Napriek veľkému súčasnému technickému rozvoju , spoločnosť a deti ktoré v nej vyrastajú potrebujú estetické cítenie . Schopnosť cítiť, myslieť a tvoriť. Tieto hodnoty odpútavajú deti od nudy či aktivít, ktoré neprospejú jeho vývoju.

RADA ŠKOLY je ustanovená v súlade s paragrafom 24 Zákona č. 596/2003 Z.z..,Vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z. a Zákona č. 245/2009 Z.z. Je poradným samosprávnym orgánom , ktorý má na zreteli verejné záujmy žiakov, ich rodičov , pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa , presadzuje správy o celkovej činnosti školy : výchovnej vzdelávacej činnosti, počte študujúcich žiakov, o tvorbe žiakov a ich prezentáciu, taktiež je informovaná o Koncepčnom zámere rozvoja školy a jeho plnenia.

Rodičovské združenie pri ZUŠ : je dobrovoľné občianske združenie rodičov. Spolupracuje s vedením školy , spolu sa podieľa  pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí školy a pri obohacovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. Činnosť rodičovského združenia sa radí schválenými stanovami, odporúčaniami  SRRZ a ustanoveniami príslušných zákonov.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

Vo svojej pedagogickej i umeleckej činnosti škola dosahuje výborné výsledky. Sú to výsledky na domácich i zahraničných výstavách, súťažiach. Stopercentná úspešnosť prijatia našich žiakov na stredné umelecké školy, vysoké školy umelecko-technického zamerania. Dobrá spolupráca s miestnymi kultúrnymi organizáciami i ZŠ školami                            a školskými zariadeniami v meste Galanta.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala riaditeľka školy :                   Akad.mal. Blanka Kästová

V Galante , dňa :    31. 08 .2017

 

 

Na vedomie zobrala  :                              Mgr.art. Zuzana Danišková                                                                 Predsedkyňa  Rady školy  pri ZUŠ                                                                        Sídlisko SNP  1000/30                                                                                          v Galante  dňa:    21.09.2017

Absolventská výstava 2017


salon 2017

Absolventská výstava 2017


absolventska vzstava 2017

25 rokov Základnej umeleckej školy na Sídlisku SNP v Galante


V budove bývalých jasieľ na Sídlisku SNP medzi obytnými blokmi pôsobí Základná umelecká škola.

V roku 1962 vznikla prvá ĽŠU v meste Galanta len s hudobným odborom. V roku 1967 bol založený aj výtvarný odbor, kde prvou učiteľkou bola pani Eva Králiková.

Základná umelecká škola, Sídlisko SNP v Galante bola založená v roku 1992. Existencia školy je postavená na pevných základoch 55 ročnej tradícii výtvarného odboru umeleckého vzdelávania v Galante. Jej vznikom sa ZUŠ zapojila do siete štátnych základných umeleckých škôl na Slovensku. Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie , pripravuje žiakov na štúdium v odbore výtvarnom na stredné umelecké školy, ako aj na štúdium vysokých škôl s pedagogickým, umeleckým a umeleckotechnickým zameraním.

ZUŠ vychováva žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a aktívnej účasti na výstavách, výtvarných súťažiach doma i v zahraničí. Významná je i jej úspešná reprezentácia na kultúrnych podujatiach a výstavách v našom regióne i v Meste Galanta.

Za všetky spomeňme už pravidelné aktivity:
- GABI – Celoslovenské bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante
- Absolventské a vianočné výstavy v priestoroch Mestského úradu v Galante
- Deň umeleckých remesiel v priestoroch ZUŠ
- Výtvarný SALÓN umelcov v Renesančnom kaštieli v GalanteNapísala Akad.mal. Blanka Kästová

25 rokov zus

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY


prijimacie skusky 2017

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna , dňa 09.11.2016


Riaditeľka Základnej umeleckej školy , Sídlisko SNP 1000/30 , v Galante , v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / §150 , ods.. 5 a zmene a doplnení niektorých zákonov , udeľuje žiakom školy z dôvodu EXURRZIE do Kunsthistorische Museum in Wien / Kultúrnohistorické múzeum vo Viedni /.


V tento deň majú všetci žiaci voľno . Pedagogickým doprovodom na exkurzii budú učiteľky ZUŠ .

Akad.mal. Blanka Kästová , riaditeľka školy


OZNAM


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy , Sídlisko SNP 1000/30 92401 v Galante oznamuje :
ZRUŠENIE TANEČNÉHO ODBORU v školskom roku 2016 / 2017
v jej priestoroch .

Prípadné otázky týkajúce sa tohto oznamu vám môžeme zodpovedať na riaditeľstve ZUŠ , Sídlisko SNP 1000/30 , 92401 Galanta

Riaditeľka školy
Akad.mal. Blanka Kästová


Výzva na predloženie cenovej ponuky


Predmet zákazky : Výstavba troch hygienických zariadení

Opis predmetu zákazky: Prestavba , búracie práce , kanalizačné ,vodoinštalačné , vzduchotechnika. Výstavba troch nových hygienických zariadení. Vyššia náročnosť prevedenia. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky.

Typ zmluvy : Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka ( ďalej len zmluva )

Miesto dodania: Základná umelecká škola , Sídlisko SNP 1000/30 , 92401 Galanta
Termín dodania : do 15 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Doručenie ponuky : Základná umelecká škola , Sídlisko SNP , 92401 Galanta
Lehota na predkladanie ponúk : 25.07.2016 - 12.hodine

Pre viac informácií čítaj tu!


Dňa 16.06.2016 ( štvrtok ) - RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Riaditeľka ZUŠ , Sídlisko SNP 1000/30 v Galante v súlade so zákonom
245/2008 Z.z. podľa paragrafu 150 ods.5/ poskytuje žiakom na deň
16.06.2016 ( štvrtok ) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.


15. ročník SALÓN 2016 . Výstava výtvarných diel umelcov
profesionálov v Renesančnom kaštieli v Galante . Organizátori
výstavy : Mesto Galanta , MsKS Galanta , Základná umelecká škola,
Sídlisko SNP Galanta .

Spoločenské podujatie organizované školou :

SALÓN 2016

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 17.06.2016 ( štvrtok )


Dňa 10.06.2016 ( piatok) - RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Riaditeľka ZUŠ , Sídlisko SNP 1000/30 v Galante v súlade so zákonom
245/2008 Z.z. podľa paragrafu 150 ods.5/ poskytuje žiakom na deň
10.06.2016 ( piatok ) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.


Slávnostné ukončenie štúdia absolventov druhej časti prvého
stupňa a absolventov druhého stupňa.
Spoločenské podujatie organizované školou :

Vernisáž absolventskej výstavy 2016

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 13.06.2016 ( pondelok )


Prijímacie skúšky , zápis žiakov


Prijímacie skúšky , zápis žiakov v školskom roku 2016/2017: vo výtvarnom odbore
Základnej umeleckej školy,
Sídlisko SNP 1000/30 , 92401 Galanta
prebiehajú v mesiacoch jún 2016 - 10. september 2016,
v čase : 9 hod – 17 hod , pondelok - piatok
mesačný poplatok za štúdium je 5 €.

riaditeľka školy Akad.mal. Blanka Kästová


Absolventská výstava 2016


absolventska vzstava 2013

GABI 2016

Vážení priatelia , dovoľte aby sme vás oboznámili so štvrtým ročníkom GABI 2016 Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante.Medzinárodná prehliadka / súťaž/ výtvarných prác GABI. Nekonšpirujeme , ale prijímame svet v jeho otvorenej podobe . Prijímame priestor v ktorom naše deti sú súčasťou jeho nekonečnosti. Pozývame vás spoznávať - FAREBNÝ SVET - tvorený očami našich detských umelcov. Staňme sa spolu súčasťou tohto diela.

Prihláška GABI 2016

GABI 2016

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Sídlisko SNP 1000/30 v Galante rodičom a žiakom školy , že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / Školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov /podľa § 150 ods.5 / udeľuje dňa 8.1.2016 RIADITEĽSKÉ VOĽNO z organizačných dôvodov.
Nástup do školy bude po vianočných prázdninách 11.1.2016 podľa vyučovacieho rozvrhu .

VÝSTAVA SALÓN 2015


absolventska vzstava 2013

Absolventská výstava 2015


absolventska vzstava 2013

 

 

 

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Sídlisko SNP 1000/30,Galanta
za
školský rok 2012/2013

 

 

 

Predkladá : Akad.mal.Blanka Kästová, riaditeľka ZUŠ
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade školy zo dňa 09.07.2013.
Východiská a podklady :

 1. Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. Zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006-R Z.z.
 3. Koncepcia rozvoja školy 2012/2013
 4. Štatút Základnej umeleckej školy
 5. Kalendár kultúrnych podujatí Základnej umeleckej školy v šk.r. 2012/2013
 6. Profilácia školy
 7. Výsledky klasifikácie v školskom roku 2012/2013
 8. Informácia činnosti Rady školy pri ZUŠ
 9. Vyhodnotenie prezentácie a úspešnej reprezentácie školy vo výtvarnom a tanečnom odbore

10. Finančné zabezpečenie školy
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Sídlisko SNP 1000/30,Galanta
za školský rok 2012/2013
Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy : Základná umelecká škola
Adresa : Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta
Telefón : 031 780 5395
Fax : 031 780 5395
e-mail. : zus-vo@stonline.sk
webová stránka : www.zusgalanta.sk

Zriaďovateľ : Mesto Galanta
Riaditeľ školy : Akad. mal. Blanka Kästová
Zástupca riad. školy :nie je
Vyučovací jazyk : Slovenský
Učebné plány : 1. stupeň :
2. stupeň :

- 1 -
Pedagogický zbor :
Riaditeľka školy : Akad.mal.Blanka Kästová
Pedagogickí zamestnanci :

Mgr.art.Zuzana Danišková
Mgr.art.Zuzana Hlavatá
Raisa Bošková
Mária Mészárošová
Rita Vargová
Ľubica Nemčeková
Mgr. Dana Janebová
Mgr.Helena Sabová
Mgr. Eva Jurásová
Mgr.art.Veronika Šmigrovská

Poznámka : V októbri 2011 učiteľka Mgr.Helena Sabová nastúpila na materskú dovolenku, zastupujúca učiteľka Mgr.art.Zuzana Hlavatá.
Nepedagogickí zamestnanci :
Anna Wagnerová
Anna Palecsková
Katarína Víghová
Angela Kováčová

Rada školy :

Fridrich Psota – predseda

Členovia :
Mgr.art.Zuzana Hlavatá
Anna Wagnerová
Katalin Vanya
Ľubica Nemčeková
Erika Pomichalová
Silvia Bednárová
V Základnej umeleckej škole na sídl. SNP 1000/30 v Galante máme len skupinové vyučovanie.

 1. 2 -

Počet skupín vo výtvarnom a tanečnom odbore v školskom roku 2012/2013 ku 28.6.2013 bol 50 skupín, z toho v tanečnom odbore 2 skupiny.

 1. Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch vo výtvarnom odbore – stav k 28.6.2013

 

Celkom

z toho chlapci

z toho dievčatá

Prípravné štúdium

70

29

41

1. roč./I. stupeň

81

29

52

2.roč./ I. stupeň

88

28

60

3. roč./I. stupeň

51

15

36

4. roč./I. stupeň

37

11

26

5. roč./I. stupeň

32

7

25

6. roč./I. stupeň

38

6

32

7. roč.?I. stupeň

31

9

22

8. roč./I. stupeň

21

5

16

1. roč. /II. stupeň

5

1

4

2. roč./ II. stupeň

3

1

2

3. roč./ II. stupeň

1

0

1

4. roč./ II. stupeň

2

0

2

Celkom

460

141

319

 1. 3 -
 2. Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch v tanečnom odbore – stav k 28.6.2013

 

Celkom

z toho chlapci

z toho dievčatá

Prípravné štúdium

2

0

2

1. roč./I. stupeň

4

0

4

2.roč./ I. stupeň

3

0

3

3. roč./I. stupeň

2

0

2

4. roč./I. stupeň

2

0

2

5. roč./I. stupeň

2

0

2

6. roč./I. stupeň

2

0

2

7. roč.?I. stupeň

2

0

2

8. roč./I. stupeň

1

0

1

1. roč. /II. stupeň

0

0

0

2. roč./ II. stupeň

0

0

0

3. roč./ II. stupeň

0

0

0

4. roč./ II. stupeň

0

0

0

Celkom

20

0

20

 

 

 1. 4 -

Umelecká rada: Mgr.art. Zuzana Danišková – predseda predmetovej komisie výtvarného odboru.
Mgr. Dana Janebová- predseda predmetovej komisie tanečného odboru.
Každá učiteľka zodpovedá za svoju prácu rovnakým dielom.

Počet žiakov spolu v jednotlivých ročníkoch školy – stav k 28.6.2013

Celkom

z toho chlapci

z toho dievčatá

Prípravné štúdium

72

29

43

1.roč./I.stupeň

85

29

56

2.roč./I.stupeň

91

28

63

3.roč./I.stupeň

53

15

38

4.roč./I.stupeň

39

11

28

5.roč./I.stupeň

34

7

27

6.roč./I.stupeň

40

6

34

7.roč./I.stupeň

33

9

24

8.roč./I.stupeň

26

5

17

1.roč./II.stupeň

5

1

4

2.roč./II.stupeň

3

1

2

3.roč./II.stupeň

1

0

1

4.roč./II.stupeň

2

0

2

Celkom :

480

141

339

 1. 5 -

2.1. Zápis do 1. ročníka
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka a prípravného ročníka : 157 z toho dievčat : 99
Počet absolventov prvého a druhého stupňa v školskom roku 2012/2013

Prvý stupeň : 22 žiakov
Druhý stupeň : 2 žiaci
3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov – 2. polrok : šk.rok 2012/2013


Ročník

Počet žiakov

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

1. ročník I.stupeň

85

85

x

x

2. ročník I.stupeň

91

91

x

x

3. ročník I.stupeň

53

53

x

x

4. ročník I.stupeň

39

39

x

x

5. ročník I.stupeň

34

34

x

x

6. ročník I.stupeň

40

40

x

x

7. ročník I.stupeň

33

33

x

x

8. ročník I.stupeň

22

22

x

x

1. ročník II.stupeň

5

5

x

x

2. ročník II.stupeň

3

3

x

x

3. ročník II.stupeň

1

1

x

x

4. ročník II.stupeň

2

2

x

x

Celkom :

408

408

0

0

Všetci žiaci v školskom roku 2012/2013 prospeli.
Všetci žiaci v školskom roku 2012/2013 prospeli s vyznamenaním.

 1. 6 -

4. Zamestnanci školy

Celkový počet zamestnancov k 06.2012

13

Z toho pedagogickí zamestnanci fyzickí
prepočítane

9
8,00

Nepedagogickí zamestnanci fyzickí
prepočítane

4
1,80

PREHĽAD NAPLNENIA VZDELANOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Akad.mal.Blanka Kästová – VŠVU v Bratislave, Kunstakademie Dusseldorf, prvá atestačná skúška, Funkčné vzdelanie
Mgr.Dana Janebová - PF v Nitre, prvá atestačná skúška,
Mgr.art.Zuzana Danišková – VŠVU v Bratislave, priebežné vzdelávanie
MPC ,zúčatňuje sa aktualizačného vzdelávania
Mgr.art.Zuzana Hlavatá – VŠMU v Bratislave
Mgr.art.Veronika Šmigrovská- VŠVU v Bratislave
Mgr. Helena Sabová - PF v Nitre, priebežné vzdelávanie MPC, zúčastňuje sa aktualizačného vzdelávania - v súčasnej dobe na MD.

Raisa Bošková – Stredná umelecká škola dizajnu v Kijeve, priebežné vzdelávanie MPC
Ľubica Nemčeková – ŠUP v Kremnici, priebežné vzdelávanie
Mária Mészárošová – ŠUP v Bratislave, priebežné vzdelávanie MPC
Rita Vargová - ŠUP v Kremnici, priebežné vzdelávanie MPC
Mgr. Eva Jurásová – PF v Nitre, prvá atestačná skúška,

 1. 7 -
 2. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

Prehľad výsledkov súťaží a výstav v školskom roku 2012/2013
Ex Libris Hlohovec 2013
Počet zúčastnených detí : 34
Medzinárodná výtvarná súťaž Európa v škole
Počet zúčastnených žiakov : 15

Zoznam zúčastnených žiakov:
Alex Róka, 7 r.,Viktória Ághová , 7 r.,Andrea Furinda , 7 r.,
Barbora Trojaková, 12 r.,Dominka Doményová, 12 r.,Miroslava Mordavská, 13 r.,Diana Dobrovodská, 12 r., Hana Hudáková, 12 r.
Milan Simó, 8 r.,Viktória Laurová, 8 r.,David Žužkovič, 12 r
Kristián Popelák, Péter Uhrapka, Dávid Manek ,

Celoslovenská výtvarná súťaž 15.ročník Bienále detskej výtvarnej súťaže Novoročenky 2013
Ocenení žiaci : Gregor Gál 2.miesto, Dávid Beno 3.miesto,
Čestné uznanie : Ondrej Šutto ,Annamária Ághová
Medzinárodná detská výtvarná súťaž Lidice 2013

Veronika Beňovská, 7 r.,Sofia Bieberová , 7 r.,Viktor Morovič , 7 r.
Terézia Záreczky , 10 r.,Mária Záreczky , 12 r.Anna Cupal , 8 r.
Virág Kovács , 10 r.Eszter Narancsíková , 10 r.Balázs Cservenka , 10 r.Dominik Hlavatý , 10 r.Lucia Ilavská, 10 r. Robert Farkas, 13 r.Miroslav Kerďo, 11 r.Gabriela Kovácsová, 10 r.
Andrea Furinda, 8 r.Veronika Mihalovičová, 7 r.Petra Kovácsová,
8 r.Lucia Jablončíková, 11 r.
Kristína Gajdošová, 10 r.Nikoletta Nagyová, 10 r.,Zoltán Oros, 10 r.
Radek Valigura, 13 r.Lucia Sobolová, 11 r.,Roman Florek, 8 r.
Viktória Nováková, 14 r.,Simona Patajová, 6 r
.Adrian Bernáth, 6 r.Rebeka Beniánová, 9 r.Adrika Vágaiová, 9 r.

 

 1. 8 -

Ocenení žiaci detskej výtvarnej súťaže Lidice 2013
Medaila : Gabriela Kovácsová
Čestné uznania : Veronika Beňovská,Veronika Mihalovičová, Viktor Morovič,Lucia Sabolová, Radek Valigura

Celoslovenská výtvarná súťaž Impressionizmus v mojom kraji
Počet zúčastnených žiakov : 16
Čestné uznanie: ZUŠ Galanta
V školskom roku 2012/2013 oslavujeme 20 rokov založenia Základnej umeleckej školy, Sídl.SNP 1000/30 v Galante. 50 rokov založenia výtvarného odboru ZUŠ / ĽŠU / v Galante. Pri tejto príležitosti sa ZUŠ ako súčas spoločenského kultúrneho vdania predstavila výstavami : Premeny zimy v priestoroch MsÚ v Galante, a Farby jari vo Vlastivednom múzeu v Galante.

Primátor mesta Galanta udelil pri príležitosti 775.výročia prvej písomnej zmienky v Galante :
Hlavnú cenu výtvarnej súťaže : Viktórii Sokolovej

 

Základná umelecká škola už tradične pripravuje Deň umeleckých remesiel.
12.12.2012 za prítomnosti 15 ľudových umelcov sa v priestoroch ZUŠ sa prezentovalo ľudové umenie za hojného počtu detí a pozvaných hostí a priateľov školy.
Absolventská výstava 2013
Dňa 7.6.2013 bolo slávnostné ukončenie štúdia absolventov ZUŠ I.stupňa základného štúdia ( 8 rokov štúdia ) a  II.stupňa základného štúdia ZUŠ ( 4 rokov štúdia ).
Štúdium vo výtvarnom a tanečnom odbore ukončilo 24 absolventov.
Kultúrny program vernisáže absolventskej výstavy zabezpečilo tanečné oddelenie. Vystavené výtvarné práce absolventov v priestoroch prízemia MsÚ sú prevedené v technikách : maľba, grafika, počítačová grafika, priestorové práce a keramika.

 1. 9 -

Absolventská výstava 1.časti I.stupňa základného štúdia ZUŠ ( 4 rokov štúdia ) sa nachádzala na paneloch v priestoroch Základnej umeleckej školy.

Tanečný odbor :
1.miesto v Tanečnej súťaži v Šali získal Tanečný súbor GALAGTIK, MAŽORETKY.

Medzinárodná výtvarná súťaž : Always Green, Always blue – Vždy zelené ,vždy modré – Toruň 2013
24 žiakov sa zúčastnilo so svojimi výtvarnými prácami.
SALÓN 2013
Základná umelecká škola usporiadala už 12.ročník výstavy diel umelcov profesionálov so zameraním na umelcov pedagógov. Aj 13.6.2013 bola slávnostná vernisáž v Renesančnom kaštieli v Galante. Na Salóne 2013 vystavuje 25 umelcov. Výtvarné salóny v Renesančnom kaštieli svojou kvalitou robia dobré meno našej ZUŠ v kultúrnom živote mesta Galanta.
Ďalšie aktivity a prezentácia školy na verejnosti :
SEPTEMBER 2012
Tvorba nového školského roka. Novoprijatí žiaci, zadelenie žiakov. Nové pracovné plány.
DECEMBER 2012
Deň umeleckých remesiel
Tvorivé dielne
Tvorba vianočných a novoročných pozdravov
FEBRUÁR 2013
Výstava Premeny zimy

 1. 10 -

APRÍL – MÁJ 2013
Výstava Farby jari
JÚN – JÚL 2012
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA 2013
Salón 2013
Výstava výtvarných prác absolventov v priestoroch Mestského úradu Galanta
Výstava SALÓN 2013 profesionálov, pedagógov v priestoroch Renesančného kaštieľa Galanta
6.Vyhodnotenie projektov a programov školy

 1. Premeny zimy – výstava výtvarných prác v priestoroch MsÚ Galanta
 2. Farby jari – výstava výtvarných prác žiakov v priestoroch Vlastivedného múzea v Galante
 3. Absolventská výstava výtvarných prác absolventov prvého a druhého stupňa v školskom roku 2012/2013 v priestoroch Mestského úradu Galanta
 4. Výstava SALÓN 2013 profesionálov, pedagógov v priestoroch Renesančného kaštieľa Galanta

Projekty podporované mestom Galanta
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
ZUŠ Sídlisko SNP sa nachádza v priestoroch bývalých jasieľ. Triedy vytvárajú relatívne dostatočne možnosť pracovať a tvoriť. Vyučovanie je skupinové. Zo strany vedenia školy i pedagógov je neustála snaha tieto podmienky zdokonaľovať.
Zlepšenie podmienok vo výtvarnom i tanečnom odbore dosahujeme obnovou a rekonštrukciou školy.
Školu navštevuje veľa žiakov pri tomto rôznorodom a náročnom vyučovaní je taktiež dôležité dodržiavanie absolútnej hygieny na pracovisku .
9.1.Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
- 11 -
Rozpočet schválený Rozpočet upravený

Mzdy a odvody 110 500 € 111 020 €
Prevádzka 29 000 € 29 000 €
Dotácia z Mesta 139 500 € 140 020 €
Vl. príjmy – školné 20 000 € 20 000 €
Príjmy spolu 159 500 € 160 020 €

9.2.Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť

V školskom roku 2011/2012 sme mali vlastné príjmy školné vo výške:
21786,78 EUR.
Z týchto finančných prostriedkov bolo použitých v školskom roku 2012/2013 na výmenu okien v ďalších priestoroch školy. Ďalšie stavebné a technické opravy. Počas letných prázdnin sa previedli nátery stien časti školy, výmena kovových kadí na modelovanie, likvidácia vyradených predmetov v sklade a vytvorenie priestoru na archív.
9.5.Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Iné príjmy za školský rok 2012/2013
Medzi iné príjmy sme dostali :
úroky 4,50 €
dopropis 55,32 €

 1. 12 -
 2. 1Poskytnuté účelové finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Galanta

Farby jari 2013 v sume 300 €, ktoré boli použité na tlač pozvánok, plagátov, veľkoplošnú tlač, pútača pred Vlastivednom múzeu a v priestoroch prízemia MsÚ.
Absolventská výstava 2013 v sume 250 € určené na nákup kníh pre absolventov, tlač pozvánok a plagátov .
SALÓN 2013 v sume 360 € na tlač a grafické práce katalógov farebná A5 + obálka ako aj na tlač pozvánok a plagátov.
Účelové finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu-spadnutá omietka vo výške 214,80 €.

10. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
Zámerom rozvoja ZUŠ , Sídlisko SNP je kvalitné zdokonaľovanie funkčnosti školy. Zveľaďovanie bohatstva po stránke duchovnej i materiálnej.
ZUŠ tvorí výtvarný a tanečný odbor.
V škole pracuje desať pedagógov a štyria zamestnanci nepedagogickí.
Z dôvodu kvalitného fungovania zariadenia je dôležité vedenie v poriadku úradnej agendy, pedagogickej agendy – triedna dokumentácia a dokumentácia školy. Čoho správnosť potvrdila i ostatná štátna školská inšpekcia.
Škola musí byť aj zaujímavá, atraktívna, musí sa vedieť presadiť. Dobrú školu bude navštevovať viacej žiakov.
ZUŠ na Sídlisku SNP vo svojej 20. ročnej existencii preukazuje nádherné výsledky vo svojej umelecko-výchovnej činnosti. Značné množstvo ocenení za školský rok 2012/2013 je výsledkom kvalitnej práci pedagógov.

 1. 13 -

/Je našim cieľom si tento potenciál uchovať, obohatiť a ďalej rozvíjať.
Máme vysokú úspešnosť prípravy žiakov a študentov na stredné umelecké školy, univerzity umeleckého a umelecko-technického zamerania.

CIELE :
1. Moderná škola, moderný pedagóg, múdry žiak.
Samozrejme kvalitná škola, kvalitný pedagóg – úspešný žiak.
Výtvarný odbor je súčasťou všeobecného vzdelávania, ako významný esteticko – výchovný predmet. Poskytuje vizuálne zážitky a skúsenosti, rozvíjanie výtvarných schopností a zručností. Učí žiakov hodnotiť ľudské artefakty, vizuálne médiá a riešenie priestoru.
Rozvíja produktívne výtvarné činnosti v rôznych témach a technikách. Využíva kresbu, maľbu, grafiku, modelovanie, dekoratívne činnosti, počítačovú grafiku.
Škola disponuje keramickou pecou a hrnčiarskym kruhom. Žiaci majú takto možnosť rozvíjať svoju manuálnu zručnosť s formujúcim sa estetickým cítením.
Tanečný odbor rozvíja koordináciu myslenia a pohybov v oblasti klasického tanca, moderného tanca a mažoretiek.

 1. Podporovať verejné prezentovanie sa žiakov a zabezpečiť účasť talentovaných žiakoch na súťažiach.

Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy 2012/2013
Koncepčný plán a strategická koncepcia Školského vzdelávacieho programu ZUŠ sú založené na tvorivom prístupe zameranom na potrebách a požiadavkách školského rozvoja : žiakov, rodičov a kultúrno-vzdelávacích organizácií.

 1. 14 -

Všeobecné ciele a poslanie ZUŠ vychádzajú z koncepcie programu školy. Jeho obsahom je kvalitné plnohodnotné umelecké vzdelávanie našich žiakov. Základná umelecká škola svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi v plnej miere spĺňa atribúty umeleckej školy s významným kultúrno-výchovným poslaním.
Škola svojou činnosťou predstavuje významnú súčasť programu výchovy a vzdelávania vo svojom regióne.

Kultúrne aktivity nášho zariadenia sú úzko späté s prostredím v ktorom žijeme.

 1. Deň otvorených dverí
 2. Deň umeleckých remesiel
 3. Tvorba vianočných a novoročných pozdravov
 4. Premeny zimy
 5. Farby jari
 6. Absolventská výstava prác žiakov
 7. Výstavy žiackych prác v elokovaných triedach
 8. Výtvarný Salón umelcov-pedagógov v Renesančnom kaštieli

V tanečnom odbore máme jednu kvalifikovanú učiteľku.
Žiaci vystupujú v spoločnom programe základnej umeleckej školy.
Spoločenský význam školy výrazne vzrastá hlavne tým, aký nepostrádateľný prínos poskytuje mladej populácie. Počet platiacich žiakov v školskom roku 2012/2013 bol 480.Súčasný trend je taký, že dieťa a spoločnosť potrebuje aj zručnosť, estetické cítenie. Schopnosť cítiť, myslieť a tvoriť. Tieto hodnoty odpútavajú deti od nudy či aktivít, ktoré neprospejú jeho vývoju.
RADA ŠKOLY je ustanovená v súlade s paragrafom 24 Zákona č. 596/2003 Z.z..,Vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z. a Zákona č. 245/2009 Z.z. Je poradným samosprávnym orgánom , ktorý má na zreteli verejné záujmy žiakov, ich rodičov , pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa , presadzuje správy o celkovej činnosti školy : výchovnej vzdelávacej činnosti, počte študujúcich žiakov, o tvorbe žiakov a ich prezentáciu, taktiež je informovaná o Koncepčnom zámere rozvoja školy a jeho plnenia.

 1. 15 -

Rodičovské združenie pri ZUŠ : je dobrovoľné občianske združenie rodičov. Spolupracuje s vedením školy , spolu sa podiela pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí školy a pri obohacovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. Činnosť rodičovského združenia sa radí schválenými stanovami, odporúčaniami SRRZ a ustanoveniami príslušných zákonov.

11.Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti , v ktorých sú návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy a vzdelávania

Asi najlepšie by bolo citovať ŠŠI. - V svojej činnosti v pedagogickej i umeleckej škola dosahuje výborné výsledky. Sú to výsledky na domácich i zahraničných výstavách, súťažiach. Stopercentná úspešnosť prijatia našich žiakov na stredné umelecké školy, vysoké školy umelecko-technického zamerania a tanečné konzervatórium. Dobrá spolupráca s miestnymi kultúrnymi organizáciami i ZŠ školami a školskými zariadeniami. Pre nás je dôležité v týchto aktivitách pokračovať a ich zdokonaľovať.

Vypracovala
Akad. mal. Blanka Kästová
riaditeľka školy
V Galante 09.07.2013

Prerokované na pedagogickej rade :

V Galante, dňa : 2.7.2012

 1. 16 -

Vyjadrenie Rady školy :
Rada školy je oboznámená s vypracovanou správou,s výsledkami školy , priestorovými a materiálno - technickými prostriedkami.

V Galante

Predseda Rady školy p. Fridrich Psota

 

meno a priezvisko................................

 

podpis................................ pečiatka......................................

 

V Galante dátum : ......................................

 

 

 

 1. 17 -

Program adaptačného vzdelávania
Kategória a podkategória PZ alebo OZ

Persolnálne zabezpečenie :
Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : Základná umelecká škola, sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. art. Veronika Šmigrovská
Dátum a miesto narodenia : 10.1.1987 v Šali
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠVU v Bratislave 21.6.2012
Aprobácia/odborné zameranie : Reštaurátorská tvorba výtvarná tvorba, kresba, maľba, výtvarné techniky.
Pedagogická činnosť : učiteľka základnej umeleckej školy
Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Akad.mal.Blanka Kästová, riaditeľka školy
Cieľové zameranie : termín splnenia 20.06.2013
 termín priebežnej kontroly, hospitácie na vyučovaní
Čiastkové ciele :
Diferencované plánovanie vyučovacej hodiny, kontroly, riešenia problémov.

Hospitácie :
4 témy
Madona – kresba 25.10.2012 kresba rudkou, suchý pastel
Mýtická bytosť – modelovanie 18.3.2013, hlina
Krajina - architektúra - hrad – grafika 25.4.2013 , akvarel
Tulipány - maľba 2.5.2013, akvarel

Konzultácie :
Princíp názornosti, primeranosti a následnosti postupov. Princíp indivizualizácie žiakov s dôrazom na dobrovoľnosť a samorozhodovanie žiakov. Motivácia žiakov kladným hodnotením, vyzdvihnutím individuálnych kvalít. Princíp optimizmu radosť. Dôraz na širokospektrálne spoznávanie výtvarných techník s dôrazom na kresbu, spoznávanie maliarskych grafických a sochárskych techník.
Témy :

 • Kresba – kompozícia, využitie línie, valér s dôrazom na sveteľnosť.
 • Modelovanie – kompozícia, výrazové prvky, možnosti využitia materiálu
 • Grafika – kompozícia, perspektíva vrstvenie
 • Maľba – miešanie farieb, teória farieb, ukladanie farieb, rôznorodosť maliarskych techník

Spôsob ukončenia adaptačného vzdelávania :
Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu
Téma záverečného pohovoru
Predpokladaný termín ukončenia adaptačného vzdelávania : 20.06.2013

..................................... ........................................ ........................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy


pečiatka školy
Záverečná správa uvádzajúceho PZ/OZ

 

Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : VŠVU v Bratislave , Kunstakadenie Duesseldorf

 

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. art. Veronika Šmigrovská
Dátum a miesto narodenia : 10.1.1987 v Šali
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠVU v Bratislave 21.6.2012, doplňujúce pedagogické štúdium 21.6.2012 VŠVU
Aprobácia/odborné zameranie : Reštaurátorská tvorba výtvarná tvorba, kresba, maľba, výtvarné techniky, atelier maliarsky prípravy, technologická kopia , kurz maľby, kurz sochy, kurz fotogfrafie .
Pedagogická činnosť : učiteľka základnej umeleckej školy
Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

 

Adaptačné vzdelanie začalo dňa : 3.9.2012
Termín vykonania otvorenej hodiny : 11.9.2012
Termín vykonania záverečného pohovoru : 20.06.2013

Miera osvojenia profesijných kompetencií potrebných na výkon činností začínajúceho PZ/OZ
Spĺňa všetky požiadavky k úspešnému ukončeniu adaptačného vzdelania.

Odporúčanie uvádzajúceho PZ/OZ :
Na základe splnenia všetkých požiadaviek začínajúci PZ/OZ môže vykonávať odbornú pedagogickú činnosť.

Oboznámenie skúšobnej komisie so záverečnou správou ( dňa ) : 20.06.2013

Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu : Plánovanie vyučovacej hodiny, vytýčenie vzdelávacích c a výchovných cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK. Organizácia práce na vyučovacej hodine.
Časová a obsahová štruktúra hodiny

Téma záverečného pohovoru : Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, pedagogická a ostatná dokumentácia školy, moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania.

 

............................................ ............................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy

 

............................................ ............................................
podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpisy členov sk.komisie


pečiatka školy
Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania

Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : VŠVU v Bratislave , Kunstakadenie Duesseldorf

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. art. Veronika Šmigrovská
Dátum a miesto narodenia : 10.1.1987 v Šali
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠVU v Bratislave 21.6.2012, doplňujúce pedagogické štúdium 21.6.2012 VŠVU
Aprobácia/odborné zameranie : Reštaurátorská tvorba výtvarná tvorba, kresba, maľba, výtvarné techniky, atelier maliarsky prípravy, technologická kopia , kurz maľby, kurz sochy, kurz fotogfrafie .

Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Zloženie skúšobnej komisie :
Predseda : Akad.mal.Blanka Kästová , kategória/kariérová : výtvarník, pedagóg
Pozícia : riaditeľka
Člen : Mgr.art. Zuzana Danišková, kategória/kariérová : výtvarník, pedagóg
Pozícia : pedagóg

Adaptačné vzdelanie bolo ukončené dňa :20.06.2013

Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu : Plánovanie vyučovacej hodiny, vytýčenie vzdelávacích c a výchovných cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK. Organizácia práce na vyučovacej hodine.
Časová a obsahová štruktúra hodiny

Téma záverečného pohovoru : Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, pedagogická a ostatná dokumentácia školy, moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania.

 

Ukončenie adaptačného vzdelávania bolo : ú s p e š n é

 

............................................ ............................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy

 

............................................ ............................................
podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpisy členov sk.komisie

 

 


pečiatka školy

Program adaptačného vzdelávania

 

Zameranie hospitácií :

Individuálna inštruktáž

Ponuka vzdelávania

 

 

IX

 

Hospitácie počas programu:
-začínajúceho učiteľa na hodinách uvádzajúceho učiteľa/pozorovanie, čerpanie skúseností/
-uvádzajúceho učiteľa na hodinách začínajúceho učiteľa
-vedenie školy na hodinách začínajúceho učiteľa

 

Zoznámenie sa s vedením školy,ped.zborom a školou.Základné informácie o právach a povinnostiach pedagogických pracovníkov.Zoznámenie sa so základnou pedagogickou dokumentáciou.
Plán práce školy, PK,školský poriadok.Včlenenie sa do PK-práca v nej.Ustanovenie uvádzajúceho učiteľa,tematické výchovno-vzdelávacie plány v predmete.

 

Výber vzdelávania pre začínajúcehich učiteľov MPC,vzdel.organizácií

 

 

 

X

 

Uvádzajúci učiteľ :
-plánovanie vyučovacej hodiny,
-vytýčenie vzdelávacích a výchovných cieľov vyučovacích cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK,
-organizácia práce na vyučovacej hodine
-časová a obsahová štruktúra hodiny

 

Teoretická a materiálna príprava na vyučovanie. Didaktická analýza učiva a pedagogickej dokumentácie, spôsob administrawtívnej práce v škole.Vypracovanie vlastných tematických plánov s využitím špecifík školy, jej materiálneho zabezpečenia a regionálnych prvkov.Preštudovanie štátnych vzdelávacích programov, školských vzdelávacích programov, osnov a učebníc.

 

Výber vzdelávania pre začínajúcich učiteľov
MPC,vzdel.organizácií

 

 

VI

 

Hospitácie u začínajúceho učiteľa :
-metódy a formy modernizácie vyučovacieho procesu,
-úroveň rečových zručností a spôsob komunikácie so žiakmi,
-otvorená hodina.

 

Konfrontácia plánu uvádzania s úrovňou činnosti začínajúceho učiteľa. Rečová kultúra učiteľa
( jazyková bohatosť, hlasová primeranosť, emocionalita). Hodnotenie práce začínajúceho učiteľa – riaditeľ školy. Otvorená hodina začínajúceho učiteľa. Záverečný hodnotiaci rozhovor pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva riaditeľ školy.

 

Záverečné vyhodnotenie vzdelávacieho cyklu, klady, nedostatky, zovšeobecnenie skúseností a ich uplatnenie v praxi.

 

 

Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania

 • Zákon o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
 • Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program.
 • Pedagogická dokumentácia a ostatná dokumentácia školy, jej vedenie.
 • Organizácia práce na hodine priamej vyučovacej činnosti, plánovanie vyučovacej hodiny, vypracovanie vlastných výchovno-vzdelávacích tematických plánov.
 • Organizačné formy a materiálne prostriedky vyučovania.
 • Moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania. Tvorivosť v práci učiteľa.
 • Význam prípravy na vyučovaciu hodinu.
 • Plánovanie a organizačné zabezpečenie súčastí výchovy a vzdelávania ( exkurzie, výlety, krúžky ... ).

 

 

 

Kritéria hodnotenia adaptačného vzdelávania

 

 • Hodnotenie hospitačnej činnosti.
 • Vedenie pedagogickej dokumentácie a ostatnej pedagogickej dokumentácie školy.
 • Uplatňovanie legislatívy v školskej praxi.
 • Úroveň vypracovania vlastných tematických výchovno-vzdelávacích plánov, využívanie materiálneho vybavenia školy, vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov pedagogickej činnosti, zaraďovanie prierezových tém, uplatňovanie medzipredmetových vzťahov.
 • Písomné plánovanie a organizačné zabezpečenie súčastí výchovy a vzdelávania podľa vlastného výberu – exkurzia, výlet, krúžok ... ( na tlačive ŠEVT ). Predloženie správy a vyúčtovania ( cestovný príkaz ).
 • Záverečný pohovor, preukázanie vedomostí a samostatnosti v komunikácii k určeným témam.

 

 

Skúšobná komisia pri rozhodovaní o ukončení adaptačného vzdelávania berie do úvahy odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ktoré uvádza vo svojej záverečnej správe.

Program adaptačného vzdelávania
Kategória a podkategória PZ alebo OZ

Persolnálne zabezpečenie :
Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : Základná umelecká škola, sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. art. Zuzana Hlavatá
Dátum a miesto narodenia : 26.06.1985 v Galante
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠMU v Bratislave
Aprobácia/odborné zameranie : Scénografická tvorba , výtvarná tvorba, kresba, maľba, výtvarné techniky.
Pedagogická činnosť : učiteľka základnej umeleckej školy
Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Akad.mal.Blanka Kästová, riaditeľka školy
Cieľové zameranie : termín splnenia 20.06.2013
 termín priebežnej kontroly hospitácie na vyučovaní
Čiastkové ciele :
Diferencované plánovanie vyučovacej hodiny, kontroly, riešenia problémov.

Hospitácie :
4 témy
Plagát-Grafika-Exlibris 09.10.2012 – Exlibris
Zátišie – Maľba 22.01.2013 - Maľba temperou zátišie
Ilustrácia – kresba 07.05.2013 – Návrh na plagát
14.05.2013 – Ilustrácia Ezopová bájka

Konzultácie :
O použití princípov na zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a to, princípu názornosti a trvalosti, primeranosti a postupnosti požiadaviek , individualizácie, dobrovoľnosti a samorozhodovania žiakov, princíp optimizmu a radosti z výchovno-vzdelávacieho procesu – motivovanie žiakov kladným hodnotením správneho riešenia tvorby, dôraz na široké poznávanie umeleckých techník(grafických maliarskych, sochárskych) s akcentom aj na teoretickú časť. Najväčší dôraz na kresbu, konkrétne s témami zátišie, miešanie farieb, na riešenie kompozície, práca s fotografiou a ilustráciou. Dôraz na farbu, svetlo, kompozíciu, perspektívu, vrstvenie , atď.

Spôsob ukončenia adaptačného vzdelávania :
Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu
Téma záverečného pohovoru
Predpokladaný termín ukončenia adaptačného vzdelávania : 20.06.2013

 

..................................... ........................................ ........................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy


pečiatka školy

Záverečná správa uvádzajúceho PZ/OZ

 

Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : VŠVU v Bratislave , Kunstakadenie Duesseldorf

 

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. Art. Zuzana Hlavatá
Dátum a miesto narodenia : 26.06.1985 v Galante
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠMU v Bratislave 2.jún 2010 a doplňujúce pedagogické štúdium 18.5.2013 VŠMU
Aprobácia/odborné zameranie : Divadelné umenie, užitá grafika, kresba , maľba, modelovanie, základy architektúry, kostýmová tvorba, scénická tvorba, počítačová podpora, ateliér skulpturálnej tvorby
Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Adaptačné vzdelanie začalo dňa : 3.9.2012
Termín vykonania otvorenej hodiny : 11.9.2012
Termín vykonania záverečného pohovoru : 20.06.2013

Miera osvojenia profesijných kompetencií potrebných na výkon činností začínajúceho PZ/OZ:
Spĺňa všetky požiadavky k úspešnému ukončeniu adaptačného vzdelania.

Odporúčanie uvádzajúceho PZ/OZ :
Na základe splnenia všetkých požiadaviek začínajúci PZ/OZ môže vykonávať odbornú pedagogickú činnosť.

Oboznámenie skúšobnej komisie so záverečnou správou ( dňa ) : 20.06.2013

Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu :
Plánovanie vyučovacej hodiny, vytýčenie vzdelávacích c a výchovných cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK. Organizácia práce na vyučovacej hodine.
Časová a obsahová štruktúra hodiny.

Téma záverečného pohovoru :
Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, pedagogická a ostatná dokumentácia školy, moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania.

............................................ ............................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy

 

............................................ ............................................
podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpisy členov sk.komisie

 

pečiatka školy

Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania

Meno a priezvisko uvádzajúceho PZ/OZ s I. atestáciou : Akad.mal.Blanka Kästová
Aprobácia/odborné zameranie : Výtvarné umenie, voľná grafika, maľba
Škola : VŠVU v Bratislave , Kunstakadenie Duesseldorf

Meno a priezvisko začínajúceho PZ/OZ : Mgr. art. Zuzana Hlavatá
Dátum a miesto narodenia : 26.06.1985 v Galante
Vzdelanie ( názov školy a rok ukončenia ) : VŠMU v Bratislave 2.jún 2010 a doplňujúce pedagogické štúdium 18.5.2013 VŠMU

Aprobácia/odborné zameranie : Divadelné umenie, užitá grafika, kresba , maľba, modelovanie, základy architektúry, kostýmová tvorba, scénická tvorba, počítačová podpora, ateliér skulpturálnej tvorby

Škola : Základná umelecká škola, Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta

Zloženie skúšobnej komisie :
Predseda : Akad.mal.Blanka Kästová, kategória/kariérová : výtvarník, pedagóg
Pozícia : riaditeľka
Člen : Mgr.art.Zuzana Danišková, kategória/kariérová : výtvarník, pedagóg
Pozícia : pedagóg

Adaptačné vzdelanie bolo ukončené dňa : 20.06.2013

Téma otvorenej hodiny alebo odborného výkonu :
Plánovanie vyučovacej hodiny, vytýčenie vzdelávacích c a výchovných cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK. Organizácia práce na vyučovacej hodine.
Časová a obsahová štruktúra hodiny.

Téma záverečného pohovoru :
Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, pedagogická a ostatná dokumentácia školy, moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania.

 

Ukončenie adaptačného vzdelávania bolo : ú s p e š n é

 

............................................ ............................................
podpis začínajúceho PZ/OZ podpis riaditeľa školy

 

............................................ ............................................
podpis uvádzajúceho PZ/OZ podpisy členov sk.komisie

 

 


pečiatka školy

Program adaptačného vzdelávania

 

Zameranie hospitácií :

Individuálna inštruktáž

Ponuka vzdelávania

 

 

IX

 

Hospitácie počas programu:
-začínajúceho učiteľa na hodinách uvádzajúceho učiteľa/pozorovanie, čerpanie skúseností/
-uvádzajúceho učiteľa na hodinách začínajúceho učiteľa
-vedenie školy na hodinách začínajúceho učiteľa

 

Zoznámenie sa s vedením školy,ped.zborom a školou.Základné informácie o právach a povinnostiach pedagogických pracovníkov.Zoznámenie sa so základnou pedagogickou dokumentáciou.
Plán práce školy, PK,školský poriadok.Včlenenie sa do PK-práca v nej.Ustanovenie uvádzajúceho učiteľa,tematické výchovno-vzdelávacie plány v predmete.

 

Výber vzdelávania pre začínajúcehich učiteľov MPC,vzdel.organizácií

 

 

 

X

 

Uvádzajúci učiteľ :
-plánovanie vyučovacej hodiny,
-vytýčenie vzdelávacích a výchovných cieľov vyučovacích cieľov vyučovacích hodín a ich väzba na plány školy a PK,
-organizácia práce na vyučovacej hodine
-časová a obsahová štruktúra hodiny

 

Teoretická a materiálna príprava na vyučovanie. Didaktická analýza učiva a pedagogickej dokumentácie, spôsob administrawtívnej práce v škole.Vypracovanie vlastných tematických plánov s využitím špecifík školy, jej materiálneho zabezpečenia a regionálnych prvkov.Preštudovanie štátnych vzdelávacích programov, školských vzdelávacích programov, osnov a učebníc.

 

Výber vzdelávania pre začínajúcich učiteľov
MPC,vzdel.organizácií

 

 

VI

 

Hospitácie u začínajúceho učiteľa :
-metódy a formy modernizácie vyučovacieho procesu,
-úroveň rečových zručností a spôsob komunikácie so žiakmi,
-otvorená hodina.

 

Konfrontácia plánu uvádzania s úrovňou činnosti začínajúceho učiteľa. Rečová kultúra učiteľa
( jazyková bohatosť, hlasová primeranosť, emocionalita). Hodnotenie práce začínajúceho učiteľa – riaditeľ školy. Otvorená hodina začínajúceho učiteľa. Záverečný hodnotiaci rozhovor pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva riaditeľ školy.

 

Záverečné vyhodnotenie vzdelávacieho cyklu, klady, nedostatky, zovšeobecnenie skúseností a ich uplatnenie v praxi.

 

 

 

 

 

Témy záverečného pohovoru adaptačného vzdelávania

 1. Zákon o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
 2. Štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program.
 3. Pedagogická dokumentácia a ostatná dokumentácia školy, jej vedenie.
 4. Organizácia práce na hodine priamej vyučovacej činnosti, plánovanie vyučovacej hodiny, vypracovanie vlastných výchovno-vzdelávacích tematických plánov.
 5. Organizačné formy a materiálne prostriedky vyučovania.
 6. Moderné koncepcie vyučovania, kvalita vyučovania. Tvorivosť v práci učiteľa.
 7. Význam prípravy na vyučovaciu hodinu.
 8. Plánovanie a organizačné zabezpečenie súčastí výchovy a vzdelávania ( exkurzie, výlety, krúžky ... ).

 

 

 

Kritéria hodnotenia adaptačného vzdelávania

 

 1. Hodnotenie hospitačnej činnosti.
 2. Vedenie pedagogickej dokumentácie a ostatnej pedagogickej dokumentácie školy.
 3. Uplatňovanie legislatívy v školskej praxi.
 4. Úroveň vypracovania vlastných tematických výchovno-vzdelávacích plánov, využívanie materiálneho vybavenia školy, vytýčenie výchovno-vzdelávacích cieľov pedagogickej činnosti, zaraďovanie prierezových tém, uplatňovanie medzipredmetových vzťahov.
 5. Písomné plánovanie a organizačné zabezpečenie súčastí výchovy a vzdelávania podľa vlastného výberu – exkurzia, výlet, krúžok ... ( na tlačive ŠEVT ). Predloženie správy a vyúčtovania ( cestovný príkaz ).
 6. Záverečný pohovor, preukázanie vedomostí a samostatnosti v komunikácii k určeným témam.

 

 

 

Skúšobná komisia pri rozhodovaní o ukončení adaptačného vzdelávania berie do úvahy odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ktoré uvádza vo svojej záverečnej správe.

VÝSTAVA SALÓN 2013


POZVÁNKA

V MESIACOCH JÚN JÚL2013 SA KONÁ VÝSTAVA SALÓN 2013 V RENESANCNOM KAŠTIELI V GALANTE .

RIADITELSTVO ZUŠ GALANTA , RENESANCNÝ KAŠTIEL GALANTA , MESTO GALANTA ORGANIZUJÚ XI. ROCNÍK SALÓN 2013 . NA KTORÝ POZÝVAME UMELCOV PREZENTOVAT SVOJU TVORBU .

XI.SALÓN 2013 – od. 13.06.2013 do 24.08.2013 – galéria RENESANCNÝ KAŠTIEL ul. ESTERHÁZIOVCOV ,92401 GALANTA , TELEFÓN : 031 780 4731

KURÁTOR : PhDr. IVETA LENICKÁ

FOTO VYSTAVENÝCH DIEL TREBA POSLAT NA E-MAIL ADRESU
blankakastova@gmail.com , DO 20.MÁJA 2013 , LEN V JPG

ZBER DIEL : PRVÝ JÚNOVÝ TÝŽDEN 2013 , /DO 07.06.2013/

Absolventská výstava 2013


absolventska vzstava 2013