Saln 2009

Da 18. jna 2009 o 17 hodine bolo slvnostn otvorenie vstavy vtvarnch prc umelcov profesionlov v Renesannom katieli.

Dvadsaes umelcov pedaggov, profesorov zkladnch umeleckch kl, strednch umeleckch kl a vysokch umeleckch kl participuje na vstave SALN 2009.

Stalo sa dobrou tradciou, ke v roku 2002 Zkladn umeleck kola, sdlisko SNP v Galante po prvkrt prezentovala vtvarn prce svojich pedaggov galantskej verejnosti na Salne 2002. Pozitvne ohodnotenie bolo zaiatkom tejto novovytvorenej tradcie.

Z dvodu viacrozmernosti vtvarnho umenia sa vstava SALN 2009 prezentuje umelcami z mesta Galanta, Trnava, Sere, aa, Bratislava Pozvame umelcov z celho Slovenska i zo zahraniia a vetkch, ktor s spt s naim reginom, alebo si vytvorili k nemu priatesk vzah.

Umelci bohatou prezentciou svojej tvorby vytvraj neopakovaten psobenie diela smerom k divkovi. Vstava reflektorovala nladu ducha umenia v jeho hodnotch a rznorodosti.

SALN 2009 na jeho slvnostn otvorenie sme pozvali vetkch priaznivcov a milovnkov umenia.

Vstava SALN 2009 trvala od 18. jna do 31. jla 2009.


Akad. mal. Blanka Kstov
1