Absolventsk vstava 2009

Zkladn umeleck kola, sdlisko SNP v Galante slvnostne otvorila da 12 . 6. 2009 o 16,00 hod. absolventsk vstavu v priestoroch Ms.

ZU u tradine predstavuje a oceuje svojich spench a talentovanch absolventov prvho a druhho stupa. Aj v kolskom roku 2008/2009 brny tejto umeleckej koly v Galante opust 30 absolventov.

Mnoh z nich sa vznamne svojimi vtvarnmi prcami prezentovali na domcich i zahraninch saiach a vstavch. Vzdelvanie v naej umeleckej kole talentovanm absolventom objevi samch seba. Svoj vzah k umeniu prezentuj v alom tdiu na strednch a vysokch kolch umeleckho zamerania.

Na slvnostn otvorenie Absolventskej vstavy sme pozvali vetkch priaznivcov umenia. Jej trvanie bolo od 12. 6. 2009 do 31. 7. 2009 v priestoroch przemia Ms.


Akad. mal. Blanka Kstov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28